APLICATIONS

Bằng sáng chế mới của Samsung về Galaxy S10 đã được...

Sau khi chiếc Galaxy S9 vừa mới trình làng thì hôm nay bằng sáng chế mới về chiếc Galaxy S10 tiếp tục rò rỉ...

HOT NEWS